Kula Evleri
Kula Hakkında
Kula Volkanları
Kuladokya
Kula El Sanatları
Kula Yemekleri

Kula Evleri Resimleri
Kula Volkanları Resimleri
Kuladokya Resimleri
 
Kula Hakkında

 Kula ; Türkiye’nin en genç yanardağlarının bulunduğu ve 2000 yıl önce KATAKEKAUMENE (Yanık Yöre) adı konulan bölgede kurulmuş tarihi evleriyle ,şifalı kaplıcalarıyla ,Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’nin türbeleriyle ünlü Manisa İline bağlı şirin bir ilçedir.

 İzmir-Ankara karayolu üzerinde İzmir’e l43 km. uzaklıkta Divlit yanardağının  eteğinde uykuya yatmış kara taşlarla iç içe,koyun koyuna uzanan kırmızı kiremitli tarihi evleriyle hala eski kimliğini sırtında taşıyan geçmişine sıkı sıkıya bağlı tarihi,turistik kimliğiyle başlı başına bir açık hava müzesi durumunda olan ilçenin nüfusu 25.000  (yirmi beş bin) dir.

 Bir dönem Germiyanoğlu Beyliğine başkentlik eden Kula Süleyman Şah’ın,Yunus Emre ve Tabduk Emre’nin  türbelerinin bulunduğu,Kenan Evren’in doğduğu ev müzesiyle ,tarihi ahşap evleriyle,daracık taş döşeli  arnavut kaldırımlı sokaklarıyla,çukur çeşmeleriyle  yalnız Türkiye’nin değil belki de dünyada eşi az rastlanır nadide bir ilçedir.

 Kula’nın ismi üzerinde bir çok rivayetler mevcut olup araştırmacılar bu konuda ortak bir kanı üzerinde birleşememişler ise de en uygun olanının SART (SARDES) kralı (GİGES) in hasta olan kızının burada hava değişikliği için bir kule inşa ettirdiği ve bir göl alanı olan şimdiki yerleşim alanının bu kule etrafına yapılan binalarla yerleşimin başladığı ve zamanla kule isminin değişimi uğrayarak KULA adını aldığıdır.  

 KULA’NIN YERLEŞİMİ VE COĞRAFİ YAPISI

 Kula coğrafi değerler bakımından 38-39 kuzey paralelleri ile 28-29 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.Kapladığı alan 960 km2. dir. Etrafı tepelerle çevrili çanak şeklinde olan Kula’nın doğusunda Eşme,batısında Salihli,kuzeyinde Demirci ve Selendi güneyinde Alaşehir ilçeleri yer almaktadır.En yüksek yeri 2555 mt.yüksekliğindeki UMURBABA dağıdır.
 
          Kula iklim bakımından Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş alanı olmakla birlikte Eğe iklim bölgesi özelliklerine yakın olup yazları sıcak ve kurak,kışları ise yağışlı ve soğuktur.İlkbahar ve sonbahar aylarında bol miktarda yağış alır.Yıllık yağış ortalaması 400-600 mm arasındadır.Kış ayları sıcaklık ortalaması 9 derece yaz ayları sıcaklık ortalaması ise 26,4 derecedir.

 Kula’da en çok esen rüzgarlar Karayel,Lodos,Poyraz ve İmbattır.En önemli akarsuyu ilçenin kuzeyinden geçen GEDİZ nehridir.Kula’nın doğusunda yer alan SÖĞÜT ÇAYI Gediz’e akan bir çay niteliğindedir.

 Kula’nın bazı bölgelerinde bozuk baltalık palamut alanı bazı köy alanı içinde kızılçam ve karaçam ormanlık alanları mevcuttur.Kula ovasında ise kavak ve Kanada kavak ağaçları mevcuttur.Kula sınırları içerinde 20.000 hektarlık bir alan ormanlıktır.

 Kula ve yöresinde bir çok av hayvanı bulunmakta olup tilki ,tavşan , keklik,bıldırcın ve domuz bunlar arasındadır.

 Kula’nın kuzeyinde yer alan Divlit sönmüş yanardağının lavları pomza madeni (Curuf)  briket yapımında ve çimento sanayisinde kullanılan bir hammaddedir.Titanyum ve manganez rezervleri de Kula sınırları içinde mevcuttur.

 Kula ve köylerinin arazilerinin engebeli oluşu tarımı olumsuz yönde etkiler.35.600 hektarlık bir alan tarıma elverişlidir.Hububat,tütün meyve ve sebze üretim yapılmakta olup tarım genellikle kuru tarımdır.sulu tarım ancak GEDİZ nehri kıyısındaki dar bir alanda yapılmaktadır.Kula göletinin tamamlanması ile Kula ovasında da sulu tarım yapılabilecektir.Son yıllarda tütüne alternatif tarım ürünü arayışı sonucunda çilek üretiminde başarı sağlanmıştır.Haşhaş ekiminin serbest olması neticesinde önemli bir alana haşhaş ekimi yapılmaktadır.

 NÜFUS

 Kula l864 yılına kadar KULA Kazası Naibi Müdürlüğü unvanı ile Kütahya’ya bağlım iken bu tarihte Mülki teşkilatlanmasını tamamlayarak Aydın İli Saruhan sancağına bağlı kaza merkezi olmuştur.l904 yılında Selendi Bucağı dahil 98 köyü mevcuttur.l954 yılında Selendi bucağı kaza merkezi olunca bazı köylerinde ayrılması neticesinde şu anda 2 belde ve 49 köyü bulunan bir ilçe merkezidir.     

 Kula’nın yıllar içinde nüfusu artış ve azalmalar göstermiş ise de son yıllarda devamlı olarak iç göç aldığı ve bu nedenle nüfusunda son 30 yılda önemli oranda artış olmuştur.Şu andaki nüfusu ilçe merkezi 25.000 olmak üzere köyler ile birlikte 52.000 dir.

 Kula ilçe merkezinde şu anda Seyitali,Kenan Evren  ,Kızılkaya  ,Camicedit , Akgün, Zaferiye  ve 4 Eylül  Mahalleleri olmak  üzere 7 adet mahalle bulunmaktadır.

 KULA’NIN TARİHİ

 Kula mimari, etnoğrafik , arkeolojik,tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Ege Bölgesinin şiirsel ilçelerinden birisidir.Bölgede yapılan kazılarda  ilkel insanın ayak izine rastlanılmış olması burada yerleşimin ilk çağlardan beri var olduğunun bir kanıtıdır.yapılan kazılarda M.Ö. 56 yılına ait  mermer kabartma ve kitabelerden Kula ve çevresinin önemli bir yerleşim alanı olduğu ortaya çıkmaktadır.Kula’nın civarında kurulmuş bulunan Meonya (MENYE)  önemli bir Lidya yerleşim alanıdır.Bunun yanı sıra Satala (SANDAL),KYOLDİZ (GÖLDE) TABALA (DAVALA ),SAİTTAİ (ENCEKLER)  önemli yerleşim alanlarıdır.
 
Kula’nın Bizanslılar dönemindeki ismi Opsikion’dur.l075-l076 yıllarında Anadolu’ya gelen TÜRKMEN aşiretleri bu bölgeye yerleşmiş iseler de Kula ve çevresi l233 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaettin Keykubat zamanında Türklerin olmuştur
  
 Kula Anadolu Beylikleri zamanında Germiyanoğulları Beyliğine başkentlik etmiş l428 yılında Osmanlıların idaresine geçmiştir.28 Haziran l920 yılında başlayan Yunan işgali 4 Eylül l922 tarihinde sona ermiştir.

 TARİHİ ESERLER

 İlçemizde tarihi evler,hanlar,çeşmeler.camiler,hamamlar,köprüler ,türbeler sokaklar olmak üzere bir çok tarihi eser mevcuttur. 
 
 CAMİLER

 İlçede tarihi özelliğe sahip bir çok cami mevcuttur.Bunlardan;
 Kurşunlu Camii: Hoca Seyfettin tarafından XV.yüzyılda l496 yılında çarşı içinde kendi adıyla anılan meydanlıkta şu anda Camicedit mahallesi sınırları içindedir.Yeniden restore edilen cami 4 Eylül 2003 tarihinde ibadete açılmıştır.
 Eski Camii :Akgün mahallesi 88 sokakta eğimli bir arazi üzerinde Kula’nın en eski camisidir.İnşa tarihi bilinmemekle birlikte XV.nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
  Soğukkuyu Camii:Kızılkaya mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesinde alçak bir kuşatma duvarı ile çevrili olup XV veya XVI.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
 Hacıabdurrahman Camii:Hacı Abdurrahman isimli bir zat tarafından kendi ile aynı adı taşıyan mahallede (Şimdi Zaferiye mahallesi) l574-l575 yıllarında yaptırılmıştır.
 Bunlardan başka Necip Camii,Paşa Camii,Zincirli Camii,Hacı Recep Camii,Karakavuk camii gibi tarihi camiler mevcut olup ayrıca Kula’nın Gökçeören beldesinde l563 yılında İsa Bey oğlu mustafa bey tarafından yaptırılan Mustafa Bey Camii ve Emre köyünde l548 yılında inşa edilen cerullah Bin Süleyman camii ki bu caminin duvarları Anadolu’daki en erken tarihli imzaya sahip kalem işi tezyinatla süslenmiş camiler bulunmaktadır.

 Şah Süleyman Türbesi :Kula’nın merkezinde ve çarşı içerisinde Gülhane-Körhane denilen hal pazarının içinde yer alan Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın içinde mezarı bulunan türbedir.bunlardan başka Tahir Efendi Türbesi (Darendede),Mahmut Dede türbesi,Bakacak Sultan gibi yatırlara ait türbelerde bulunmaktadır.

 YENİ HAMAM :Kenan Evren Mahallesi Yunus emre caddesinde Sungur Bey tarafından yaptırılan bu hamam şu anda vakıflar Müdürlüğüne ait olup halk arasında Çin Çin hamamı olarak ta bilinmektedir.

 HANLAR:Kula’da bir çok han ve kervansaray mevcut idiyse de zaman içinde yıkılmış olan han ve kervansaraylardan sadece Şapçı hanı varlığını sürdürmektedir.Zincirli han,veli oğlu hanı,Çiğer oğlu Hanları da kısmen yaşatılmaya çalışılmaktadır.

 BAHAS KÖPRÜSÜ :Kula’ya l3 kilometre uzaklıkta Gediz nehri üzerinde Selendi ile Emir kaplıcalarına  yüzyıllarca ulaşımı sağlayan tek geçit yeridir.Meşhur tarihi Türk Beylerinden ve saruhan oğlu ailesinden Hacı Saruhan oğlu Hoca Seyfettin tarafından XV .yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır.   

 KULA EMİR KAPLICALARI

 Kula İlçesine 20 km uzaklıkta Gediz nehrinin yakınında bulunan Şehitli oğlu köyünün güneyinde Ilıca hamam deresinin kenarında iki adet sıcak su kaynağının bulunduğu alandaki tarihi kaplıcadır.Kaynaklardan birinin sıcaklığı 59 diğerinin ki 50 derecedir.Romalılardan kalma harabe ve kaya resimleri bulunmaktadır.Suyu kükürtlü olup romatizmal hastalıklar ile kadın hastalıklarına karşı suyu şifalıdır.Kula belediyesince işletilen kaplıcalarda 25 adet banyolu oda mevcut olup iki adet umumi hamam mevcuttur.l999 yılında yapılan iki sondaj kazımı sonucunda 63 ve 65 derece sıcaklığa sahip 40 lt/sn ve l0l Lt/sn lik sondaj kuyuları açılmış olup seracılık çalışmalarında bu su kaynaklarından faydalanılacaktır.

 ÇEŞMELER
 Eski Çeşme :Adını yanındaki camiden alan Eski çeşme Akgün mahallesi 88 sokak ile Ahmet Atay sokağın kesiştiği köşede yer alan ve günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş ve restore edilmiş halen açık olan tek çukur çeşmedir.Toprak alandan 3-4 metre derinlikte köfeke taş yapılı l630 yılında yapıldığı tahmin edilen çeşmeye suyu aktığı yıllarda 2112 metre uzaklıkta bulunan su kaynağından ll00 metresi künk döşeli l0l2 metresi keriz su yolu ile yerin  5-6 metre altından gelmekteydi.
 Bu gün Kula’da bulunması gereken Eski çeşme gibi l2 adet çukur çeşme l970 yıllarında torak ile kapatılmıştır.Bunlar hocacı çeşme,Alan çeşme ,Çukur çeşme Çırçır çeşme,Beş Ulalı çeşme,Çarşı çeşme,Hancılar çeşmesi, Burşuk çeşme, Paşa camii çeşme olup hepsinin su yolu yeraltında olup bazılarının su yolu birbirine bağlı idi ve insanlar içinde rahatça hareket edebilecek genişlikte idi.

 KULA EVLERİ:
 Kula evleri l8.yy. Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti  altındaki her bölgede karşımıza çıkan ve TÜRK EVİ olarak tabir edilen ahşap evlerdir.Gerek plan,kuruluş ve gerekse ahşap,alçı ve kalem işi gibi zengin süslemeleriyle bu dönem Osmanlı Sanatı’nın başarılı örnekleridir.l9.yy. da devam eden yapı tipiyle Kula tipik bir Osmanlı Kent dokusuna sahiptir.

 Tarihi Kula evleri genellikle iki katlı olup ahşap olarak yapılmışlardır.Üst katlar sokağa doğru çıkıntılı olup,kiremitle örtülü saçak ile biter.Bu saçakların alt kısımlarında süslemeler vardır,pencereler tahta kepenklidir,iç kısmı avlu yada bahçe ile bir bütün olup günlük yaşam biçimi ile uyumlu bir yapıdadır.

 Tarihi Kula evleri kerpiç dolgulu zemin katı genellikle taş,taşıyıcı sistemi ağaç yapı tekniği ile inşa edilmiştir.Odalar ahşap işlemeli tavanlar ,davlumbazlar yataklıklar ve gözenekler ile süslüdür.Oda kapıları çok parçalı ve işlemelidir.
 
 Kula evleri büyük aile yapısına ve yaşamın önemli bölümünü evde geçiren kadına göre düzenlenmiş,günlük yaşam yazları avluda,bahçede ve hayatta,kışları ise ara katta ya da ikinci katta geçer.

 Kula çeşitli nedenlerle günümüze kadar gelebilmiş bir anıt kenttir Yapıların mimari açıdan eski kent yerleşmemizin bozulmamış tipik örneğini teşkil etmesi ve bu niteliklerin belge açısından değeri Kula’ya “Anıt Kent” özelliğini kazandırmaktadır.

 Şu anda Tarihi Kula evi olarak BEYAZOĞLU evi,HACI RECEPLER Evi,KÜÇÜK GÖLDELİLER Evi,PALANDUZLAR Evi,BOZERLER Evleri halen restore edilmeyi beklemektedir.Kula Belediyesince restore edilerek kullanılan TÜRKEVİ ise ziyaretçilere hayran bırakmaktadır.Bunun yanı sıra ZABUNOĞLU evi de Valilik tarafından restore ettirilecektir.

 KENAN EVREN MÜZESİ
 
          İlçemizde doğan 7.Cumhurbaşkanımız Kenan Evren’ in doğduğu ev Akgün mahallesi sokaktadır ve Kenan Evren Etnografya Müzesi olarak düzenlenmiş 221 adet tarihi eser burada sergilenmektedir. 1985 yılında ziyarete açılan müze Kula Belediye başkanlığınca korunmaktadır.

 MESLEKLER

 Kula tarihin derinliklerinden gelen yanık yörenin kenti ve bu kentte el sanatlarının beşiği olmuş meslekler halen az da olsa devam etmekte ve ettirilmektedir.

 Kurulduğu günden bu yana demircilik ,bakırcılık  , halıcılık , semercilik , keçecilik, leblebicilik , helvacılık , tabaklık ,saraçlık , ayakkabıcılık ,testicilik, tenekecilik ,dokumacılık ,nalbantlık marangozluk ve terziliği sayabiliriz.

 KULA’DA HALICILIK

 Selçuklulardan miras kalan el dokuması halılar Türk toplumunun en önemli kültür öğelerinden biridir.Halı tezgahlarında bin bir emekle dokunan ve şekillenen halılar güzel bir tablo gibi yüzyıllardır evlerimizi süslemektedir . Kula’da XVII yy ın sonlarında başlayan halıcılık günümüze kadar gelmiştir.Halı tezgahlarında yün iplikten kök boyalı olarak dokunan Kula halıları en çok rağbet gören dokuma halılardır.

 Göllü Kula,Gelinli Kula,Dilkozlu Kula ,Çiçekli Kula,Vazolu Kula,Direkli Kula, Kömürcü Kula,Yılanlı Kula ve Manzaralı Kula isimleriyle anılan dokuma Kula halıları Kula’ya özgü karakteristik halılar olup seccade,yan halı ve sedir halısı tipindedirler.

 RESMİ KURUMLAR

         Eğitim Kurumları :
 Kula’da l0 adet İlköğretim okulu (l adedi özel ) 4 adet lise ,l adet Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.
 Sağlık Kurumları :
 Kula’da bir Devlet Hastanesi,iki adet Sağlık Ocağı vardır.
 Kula’da devlet kurumlarının yanı sıra 4 adet banka ,dernek ve kuruluşların şubeleri bulunmaktadır.
 Kula’da iki adet spor kulübü olup Manisa Amatör Kümede maçlar yapmaktadırlar.


 KULA YEMEK GELENEĞİ
 
 Kula ve Kula’da yaşayanlar asırlardan beri damak zevkinin en güzel örneklerini veren zengin çeşitte yemeklerle beslenmesini bilmişlerdir.Yöre yemeklerinin lezzetleri yanında besin değerleri de çok yüksektir.Kula’ da yaşayanlar  misafire yemek ikram etmesini çok severler.Yemekler yer sofrasında yenilir.Kula’ya has ve özel yemek çeşitleri olarak su böreği,peynir böreği, susam böreği,höşmerim,kuzu ve oğlak dolması,sura,güveç,buğulama , şekerli pide,kakırdaklı pide keşkek sayılabilir.

KULA MADEN SODASI

 Kula’da iki adet maden suyu mevcuttur.Gediz vadisi kenarında bulunan bu su kaynaklarından Kula Maden suyu olarak anılan kaynak Kula-Selendi yolunda Kula’ya l3.5 km uzaklıkta olup yola l00 metre mesafededir.l970 yılında yap işlet devret modeli ile Zabunoğlu Kollektif Şirketine kiralanan su kaynağı Kula Maden Sodası olarak patentlidir.Maden suyunun kaynağının debisi 65 –70 ton gündür. Suyun içinde sodyum,magnezyum bulunmakta olup bikarbonatlı su sınıfına girmektedir.  Saatte 30.000 şişe su kapasitesi mevcuttur.

PERİBACALARI

 Kula’da mevcut peribacaları İzmir-Ankara karayolunun l56. kilometresinde Kula’ya l6 kilometre mesafede Burgaz köyü civarındadır.Kimbilir kaç bin yılda meydana gelen bu doğa harikası rüzgarla oluşmuş olup ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaktadır.Peribacalarının doğal olarak korunabilmesi için bölge doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.37.5 hektarlık bir alan koruma altındadır.  

YUNUS EMRE  TÜRBESİ

 Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’nin mezarının bulunduğu Emre Köyü Kula’ya köy niteliğinde bir yerleşim alanıdır.İzmir Ankara karayolundan l0 kilometre içeridedir.

 Yunus Emre’nin mezarı Tabduk Emre türbesinin kapısının önündedir.Yunus Emre’nin mezar taşında küçük bir balta resmi bulunmaktadır. Kula Belediyesince 4 Eylül Kula’nın Kurtuluş törenleri etkinlikleri sırasında Yunus Emre’yi anma etkinlikleri de yapılmaktadır.Yunus Emre  türbesine her yıl yüzlerce kişi ziyaret etmektedir.

SANAYİ VE EKONOMİ

 Kula ekonomisi l970 li yıllardan sonra dışa açılmaya başlamış dokuma sektörü ile başlayan sanayi hamlesi deri sanayi ile devam etmiştir.Dokuma atölyelerinin yanı sıra iplik ve battaniye fabrikaları üretime geçmiş ve halen ilçede bir çok battaniye imalathanesi bulunmaktadır.

Kula ekonomisinin can damarı niteliğinde bulunan deri sanayi iş kolunda 70 e yakın işletme bulunmasına rağmen ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu işletmelerin bir çoğu şu anda faaliyet göstermemektedir.

Kula’da leblebicilik ve ayakkabıcılık iş kolları da üretimi ve iş gücü ile Kula ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.Leblebiciler ve ayakkabıcılar kendi işkollarına ait kooperatifler aracılığı ile işyerlerini toplu bir alana taşımışlar ve modern binalarında üretim yapmaktadırlar.

Küçük Sanayi yapı kooperatifince yaptırılan Küçük Sanayi sitesi  faaliyete geçmiş ve burada küçük makinelerin yapımının yanı sıra bir çok işkolunda üretim yapılacak olup Kula ekonomisine büyük katkılar sağlanacaktır.

SONUÇ

Kula 21.yüzyılın ilk çeyreğinde kabuğunu kırıp ileride sanayisini kurmuş,alt yapısını oluşturmuş,işsiz insanının bulunmadığı,konut sorununu aşmış modern bir ilçe olma yolundadır.

Kula tarihi evleriyle,doğal güzellikleriyle,tarihi zenginlikleriyle yaşayan ve yaşatılan değerleriyle bir dünya kenti bir açık hava müzesidir. 
 

KULA HAKKINDA
Kula Evleri Kula Hakkında Kula Volkanları Kuladokya Kula El Sanatları Kula Yemekleri
RESİM GALERİSİ
Kişisel Resimlerim Güvercinler Kula Evleri Kula Volkanları Kuladokya
Web Sayfamızda yer alan güvercin resimleri tamamen kendime ait olup izinsiz kullanılmaması rica olunur.
İLETİŞİM

Hüseyin Zabun Kula/Manisa

Telefon: 05323022161

E-Mail: zabunhoca@mynet.com

 
Copyr 2009 Zabunhoca.com - Tüm Hakları Saklıdır Web Tasarım&Kodlama İskender