Saf Irk Yetiştiriciliği
Manisa Sultan Güvercini (Hünkari)
Hünkari
Irk Güvercinlerinde Duygu ve Maksat
Yurdumuzda Bulunan Güvercingiller
Güvercini Sevmek
Kelebek, Misiri, Posta
Karakurt Kelebekleri
Manisa Güvercinleri
Kuş Gribi
Kuş Gribi ve Önlemleri
Tarihte Kula
Kula Evleri
Peri Bacaları/Volkanik Dağlar

 
Kula Evleri

Türk Evi, Ortadoğu’nun geçmişinden gelen şemaları, İslamiyet göçebe özelliklerini büyük ölçüde koruyan bir toplumdur. Yeni yerleştiği bölgenin yerel konut gelenekleri ile beraber oluşturduğu özgün bir sentezdir. Kula, yukarıda önemi belirtilen ve Türk Evi olgusu içinde ayrı bir yer alan Hayatlı ve Eyvanlı evlerin yoğun olduğu kentsel yapı açısından, sanayi öncesi Anadolu Türk kenti özelliklerini hala büyük ölçüde taşıyan bir küçük Anadolu kentidir. Dinsel yapıların bir merkezde yoğunlaşmayıp, kentin toplumsal birimleri olan mahallelerde yer alması, çıkmaz sokaklar oluşturan farklılaşmamış kentsel ulaşım şebekesine sahip olması Kula’nın ve benzeri Anadolu kentlerinin ortak özellikleridir.

            Kula evlerinin hepsinde bir avlu yer alır. Avlu en az 3 metre yükseklikte bir duvarla çevrelenmiştir 18 yy. ve 19 yy. ilk yarısındaki örneklerde eve giriş çoğunlukla avludaki çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanır. Kula Evleri genellikle iki katlıdır. Zemin katta ahır, kiler, mutfak gibi mekanlar yer alır. Fırın ve tuvalet çoğunlukla avlunun bir köşesindedir. Sofalı evlerde tuvalet evin içine alınmıştır. Evin plan tipini belirleyen üstt katın bir cephesi sokağa, bir cephesi de avluya bakar. Hayatın sokağa bakan cephesi kapatılarak buraya ahşap kafesli ya da parmaklıklı pencereler yerleştirilmiştir. Avluya bakan yönü bazı evlerde açık, bazı evlerde ise kapalıdır. Üst katlardaki odalardan bir veya ikisi baş odadır. Bunlar daha özenle süslenmişlerdir ve genellikle sokak tarafındadırlar. Türk evlerinde çeşitli amaçlara göre düzenlenen odalara rastlanmaz. Her oda yemek yeme, yatma, oturma ve benzeri eylemleri karşılar. Kula evlerindeki odalar muhtelif şekillerde kullanılmıştır. Bununla birlikte baş oda genellikle misafirler için ayrılmıştır. Odalar, Türk evi odalarının bütün özelliklerine sahiptir. 18 yy. ve 19 yy.’ın ilk yarısındaki örnekler diğer merkezlerdeki Türk evlerinde görüldüğü gibi genellikle seki üstü ve seki altı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bu ayrımın hem kot farkı ile hem de ahşap parmaklık veya kemerlerle belirtilmiştir. Kula Evleri’nde odalar hayata ve sokağa açılan pencereleri sayesinde bol ışık alırlar. Hayata açılan pencereler genellikle üçer tanedir. Üst kattaki pencereler üst sırada duvarın iç ve dış yüzünü sınırlayan alçı şebekeli tepe pencereleri vardır.

            Kula Evleri, büyük aile yapısına ve yaşamın önemli bir bölümünü evde geçiren kadına göre düzenlenmiş, günlük yaşam, yazları avluda, bahçede ve hayatta; kışları ise ara katta ya da ikinci katta geçer. Bahçelerde sebze-meyve yetiştirilir. Dolaplar işlevlerine göre yüklük, çubukluk, testilik, peşkirlik, lambalık, tembel deliği gibi adlarla anılıyor. Seki altı yönündeki yüklüklerin yanlarında gözenek denilen kandil şişe ve bunun gibi eşya konulan bezemeli ahşap gözler bulunur. Dolapların bazıları tavana kadar uzanır. Bazılarının üst korkuluklu asma kat biçimindedir.

            Kula’da yaygın olan ev tiplerinden bir diğeri “Dış sofalı, eyyamlı ve köşklü plan tipi”dir. Bu tipte hayatın iki ucunda tamamen bir çıkıntı teşkil eden ve çevresi açık bir köşk ile iki odanın arasında bir eyvan yer alır.

            Kula çeşitli nedenlerle günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş bir anıt kenttir. Yapıların mimari açıdan eski kent yerleşmemizin bozulmamış tipik örneğini teşkil etmesi ve bu niteliklerin belge açısından değeri Kula’ya “Anıt Kent” özelliğini kazandırmaktadır. Kula ve benzerlerinin korunması kentsel yaşam ve gelişmesinde kültürel süreklilik ve örnek olma açısından önemi büyüktür. Yıllardır o çevrede oturmuş, alıştığı geneleneksel yaşamını sürdürmekte olan Kula halkı içinde “Tarihi Kula” kent dokusunun korunması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Korumada en önemli faktörün insan olduğunu, insanlarımız sevmezse kültür varlıklarımızı koruyamayacağımızı, bunun içinde eğitimin ve sevginin gerekli olduğunu düşünmemize rağmen, eğitici ve koruyucu olması gereken ilgili kamu kuruluşu yetkilerinin Kula hakkında aldıkları 2. Sit kararı üzücüdür. Kararın alınmasına neden; kentin gelişimine, yeni yapılaşma ise bu  konuda kentin bütününü etkileyen bir gereksinim varmışcasına yeni bir Sit ve kent planı oluşturulması, geleneksel dokunun yok edilmesi demektir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler mevcut ve henüz kullanılırlığını yitirmemiş, her tür yapıyı sonuna kadar değerlendirmelidirler. Yıkılıp yok edilen sadece milyarlarca lira değil, kültürümüz, geçmişimiz, gelecek kuşaklara ödemekle yükümlü olduğumuz borcumuzdur.

            Kula’nun bir müze kent olarak korunması değil, yaşarken korunması söz konusu olduğundan geleneksel doku ve karakteren çağdaş kent yaşamına ayak uydurması için gerekli fiziki ve sosyal alt yapı sağlanmalıdır. Kula’da korunması gerekli olan; sadece evler değildir. Korunması gerekli olan; geleneksel doku dar ve çıkmaz sokaklar, insan ve komşu ilişkileri, üretim biçimi ve çevredeki volkanik arazidir.

            Kula’nın eski yerlileri olan zengin aileler ya Kula’yı terk etmiş ya da hastane çevresine eski mezarlık yolu üzerindeki apartmanlara yerleşmişlerdir. Mekan seçiminde belirli bir rol oynayan esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu orta kısmı; kentli yaşam biçimini benimseyip apartmanlara taşınmıştır. Bir kısmı ise eski evlerinde oturmaya devam etmektedir. Tarihsel doku ise genellikle köy kökenlilere bırakılmıştır. Bunlar da ekonomik yetersizlikleri ile evlerini onaramadıkları gibi büyük aileye sahip oluşları yüzünden yapıların avlularını etraflarını bir takım ilaveler ile doldurmuşlardır.

KULA HAKKINDA
Kula Evleri Kula Hakkında Kula Volkanları Kuladokya Kula El Sanatları Kula Yemekleri
RESİM GALERİSİ
Kişisel Resimlerim Güvercinler Kula Evleri Kula Volkanları Kuladokya
Web Sayfamızda yer alan güvercin resimleri tamamen kendime ait olup izinsiz kullanılmaması rica olunur.
İLETİŞİM

Hüseyin Zabun Kula/Manisa

Telefon: 05323022161

E-Mail: zabunhoca@mynet.com

 
Copyr 2009 Zabunhoca.com - Tüm Hakları Saklıdır Web Tasarım&Kodlama İskender